Usługi w zakresie systemu DPL (GLP)

Dla jednostek badawczych oraz laboratoriów komercyjnych oferujemy doradztwo w zakresie systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Jeżeli chcą Państwo wprowadzić system DPL w swoim laboratorium doradzimy jak zbudować nowoczesny system jakości, pomożemy stworzyć odpowiednie procedury, doradzimy odnośnie zaprojektowania i utrzymania laboratorium pracującego w systemie DPL oraz przeszkolimy personel w jego nowych obowiązkach. Pomożemy również w usprawnieniu systemu już istniejącego.

Nasza wiedza w tym zakresie oparta jest na wieloletnim doświadczeniu, a system DPL można dobrze poznać i zrozumieć jedynie poprzez praktykę.

  • kontrola na zgodność procedur z zasadami DPL
  • przygotowanie laboratorium do kontroli wstępnej przeprowadzanej przez inspektorów Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych
  • przygotowanie laboratorium do kolejnych kontroli okresowych
  • tworzenie systemu jakości DPL w laboratorium, przygotowanie procedur
  • doradztwo w zakresie projektowania laboratorium spełniającego standardy DPL
  • szkolenia personelu z zakresu obowiązków wynikających z zasad DPL