REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH 1907/2006/WE) jest złożonym dokumentem wprowadzonym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, które mogą być zagrożone w związku z użytkowaniem chemikaliów. Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z REACH jest obowiązek rejestracji, czy to substancji w jej postaci własnej lub też jako składnika mieszaniny czy wyrobu.

Nasza bogata oferta w zakresie rozporządzenia REACH pozwala nam na całościowe przejęcie od naszych Klientów obowiązków związanych z tym aktem prawnym. Udzielimy Państwu pełnego wsparcia oraz bieżących konsultacji.

  • audyt REACH, czyli ocena roli oraz zobowiązań przedsiębiorcy wynikających z przepisów rozporządzenia REACH, interpretacja zapisów rozporządzenia
  • określenie obowiązków związanych z pierwszą produkcją/importem
  • monitorowanie zmian w przepisach i przygotowanie działań korygujących/dostosowujących.