Pozyskiwanie danych / generowanie danych - badania laboratoryjne

Zgodnie z zaleceniami rozporządzenia REACH przed podjęciem decyzji o przeprowadzaniu badań powinny zostać podjęte działania, które umożliwią pozyskanie niezbędnych danych w inny sposób niż badania laboratoryjne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań na zwierzętach, których wykonanie jest dozwolone jedynie po wyczerpaniu innych metod generowania danych. Niemałe znaczenia ma tutaj też czas oraz koszty w sytuacji kiedy badania można zastąpić alternatywną metodą pozyskania danych.

Nasze doświadczenie z zakresu systemu zapewniania jakości badań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice), znajomość metodyk i technik badawczych z dziedziny ekotoksykologii, toksykologii oraz badań fizyko-chemicznych oznacza sprawne wygenerowanie wyników w procesie badawczym z zachowaniem najwyższych standardów poprawnej dokumentacji badawczej.

Nasza oferta w tym obszarze nie jest ograniczona jedynie do badań w celach rejestracji (REACH) czy klasyfikacji (CLP), w niektórych aspektach obejmuje również środki ochrony roślin, biocydy oraz farmaceutyki.

  • Pozyskiwanie i analiza przydatności danych o właściwościach fizyko-chemicznych, wpływie na zdrowie człowieka oraz na środowisko
  • analiza potrzeb dotyczących wykonania badań laboratoryjnych
  • złożenie zapytania do ECHA dotyczącego propozycji badań (załącznik X i XI)
  • weryfikacja laboratorium, zebranie ofert, pomoc w wyborze odpowiedniego laboratorium badawczego,
  • nadzorowanie przebiegu badań (monitoring) w laboratoriach krajowych i zagranicznych, stała kontrola przebiegu badań, uzyskanych wyników oraz poprawności ich raportowania

Wkrótce w naszej ofercie znajdą się również usługi związane pozyskiwaniem danych metodami QSAR oraz read-accros.