Karty charakterystyki

Karty charakterystyk substancji/mieszaniny niebezpiecznej to podstawowe narzędzie informacyjne w tzw. łańcuchu dostaw. Aktualnie obowiązujący na terenie UE wzór tego dokumentu został wprowadzony Aneksem II rozporządzenia REACH oraz jego późniejszą zmianą w rozporządzeniu 2015/830

Korzystamy z najlepszych narzędzi do tworzenia kart charakterystyk, dzięki którym niezwykle szybko i zgodnie z wszystkimi aktualnymi wytycznymi sporządzamy/aktualizujemy karty charakterystyk bez względu czy dotyczy to jednej, czy też całego ich portfolio.

  • opracowywanie od podstaw nowej karty charakterystyki substancji lub mieszaniny
  • śledzenie aktualności treści kart charakterystyk w ramach zmieniających się regulacji prawnych i stanu wiedzy naukowej, a w przypadku konieczności aktualizacja
  • przygotowanie anglojęzycznej karty charakterystyki w języku polskim z uwzględnieniem polskich przepisów szczegółowych
  • przygotowujemy tłumaczenia karty charakterystyki z i na inne języki europejskie we współpracy z doświadczonymi w tym zakresie tłumaczami
  • sprawdzenie poprawności gotowej karty charakterystyki