Witamy na stronie Biura Doradztwa Chemicznego.

Celem działalności Biura Doradztwa Chemicznego jest wsparcie naukowe oraz techniczne związane z bezpieczeństwem w obrocie i stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych w ramach rozporządzeń REACH i CLP. Nasze usługi są skierowane do wszystkich uczestników rynku chemicznego: producentów, importerów i dalszych użytkowników. Oferujemy również pakiet usług dla laboratoriów pragnących wdrożyć lub udoskonalić system jakości Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Łącząc wiedzę oraz doświadczenie z nastawieniem na potrzeby naszych klientów świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz aktualnym stanem wiedzy naukowej.